Quản trị mạng doanh nghiệp

Ths. Lê Ngọc An - Giảng viên khoa CNTT, Trường Đại học Đại Nam - 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

SĐT: 097.889.2666 | Email: jenitps@gmail.com